Terms of Service

Wie zijn wij?


Hilde Goedleven,
Kozo & Co


Kerkstraat 45,3053 Haasrode,
telefoon 0473 967888 (kantoor uren)

mailadres: hilde@kozoandco.com

website: kozoandco.com
BTW: BE 0797.091.758
IBAN BE70 7310 5487 7925
BIC Bic(swift)KREDBEBB

Hoe kan je bestellen?

via de webwinkel : www.kozoandco.com

je stuurt ons een mailtje met hetgeen je graag zou willen

je geeft je keuze telefonisch door


Hoe kan je betalen?

via overschrijving op ons rekeningnummer :
IBAN BE70 7310 5487 7925
BIC Bic(swift)KREDBEBB
via paypal

met creditcard

met bancontact

Hoe zit het met de portkosten?

Bij het afrekenen worden de portkosten berekend.

Wanneer kan ik m'n pakje verwachten?

Zodra wij je betaling ontvangen hebben sturen we je spulletjes op met de uitgekozen koerier. Concreet betekent dit voor leveringen in België, dat je je pakje na 1 of maximum 2 dagen nadat wij betaling krijgen, zal ontvangen. Best geef je een adres op van iemand die regelmatig thuis is ofwel hang je een briefje op bij welke buur het pakket mag afgezet worden.
Of je kiest voor versturen via postafhaalpunt, zo kan je zelf kiezen wanneer je je pakje afhaalt

Wat als je toch niet helemaal tevreden bent?

Als je het papier dat je bestelde toch niet wenst, dan heb je het recht om van je aankoop af te zien tot 14 kalenderdagen na de ontvangst van je goederen zonder betaling van een boete en zonder reden. Je kan dit melden aan Kozo & Co per mail of per post of per telefoon. Het papier waar je niet tevreden van bent, kan je terugsturen. Dit terugsturen dient te gebeuren op eigen kosten en op eigen risico. Uiteraard geef je enkel ongebruikte en onbeschadigde papieren terug in de originele verpakking. We geven je het geld van de goederen terug van zodra ze in ons bezit zijn.
Wens je een vervangartikel te ontvangen? . Dan neem je best contact op met ons via email (hilde@kozoandco.com) of telefonisch (0473967888). Wij klaren dan samen met jou uit hoe we dit het beste aanpakken. De eventuele retour en nieuwe verzendkosten komen altijd ten koste van de koper.

Wie is verantwoordelijk?

Eens de spullen bij ons vertrokken zijn vervalt onze verantwoordelijkheid over de goederen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de diensten van De post! Indien gewenst kunnen wij het nummer van de zending bezorgen aan de koper. De koper kan dan bij de betrokken instantie de reisroute van het verzonden product navragen en eventueel een klachtenprocedure starten.
Wat als...?

Heb je toch nog een vraag, probleem, suggestie, twijfel, ......? Aarzel niet om ons te contacteren. We kunnen dan samen trachten een oplossing te vinden.


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DE WEBWINKEL www.kozoandco.com


De consument heeft het recht aan Kozo & Co mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Kozo & Co


Boetsenberg 5,3053 Haasrode,
telefoon 0473 967888

mailadres: hilde@kozoandco.com

website: kozoandco.com
BTW: BE0797.091.758 , hierna Kozo & Co genoemd, biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het ganse assortiment van www.kozoandco.com.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds vermeld in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De vervoers- en administratieve kosten die worden aangerekend worden apart vermeld als verzendings- en afhandelingskosten. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen/artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt opgesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is of materiële fouten bevat of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leverwijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met ons via hilde@kozoandco.com of telefonisch op ++32(0)473967888 (enkel van di tot za van 10u en 17u).

Kozo & Co is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kozo & Co is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of typ- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijden worden aangepast of ingetrokken door Kozo & Co.

Kozo & Co is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren , de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen op te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van www.kozoandco.com. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd met Bpost.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- via overschrijving
-paypal
- betaling bij ophaling

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverd artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Kozo & Co.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

Arikel 6: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 7: Garantie
Wettelijke garantie
Krachten de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Kozo & Co waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Kozo & Co.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet- naleven van de gebruiksinstructie of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen verbreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 8: Verzakingstermijn
De consument die online artikelen aankoopt heeft het recht aan Kozo & Co mee te delen dat hij afziet van deze aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het aankoop.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Kozo & Co én de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten en op eigen risico terug bezorgen aan Kozo & Co, Boetsenberg 5,3053 Haasrode.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen en geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
- artikelen die op vraag van de klant op maat zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.


Artikel 9: Privacy
Kozo & Co verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van je bestelling.
Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van Kozo & Co, bewaren, op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Je kan ook weigeren dat Kozo & Co je gegevens gebruikt om jou informatie te sturen. Het volstaat dat via e-mail aan te vragen via hilde@kozo & Co
Kozo & Co maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien jouw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat je problemen zal ondervinden tijdens de bestelprocedure. Als dit zo is, neem dan contact op met ons via hilde@kozoandco.com of via +32 (0)473967888 zodat we je bestelling toch nog kunnen uitvoeren.
Kozo & Co houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden,
Indien je nog vragen hebt, over deze privacy statement, kan je ons contacteren op hilde@kozoandco.com

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Kozo & Co om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen zal nooit gezien worden al een verzaking aan zulke bepalingen en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 11: Klachten en vragen
Kozo & Co is bereikbaar op telefoonnummer
++32(0)473967888 van di tot za van 10 tot 17u.
via email op hilde@kozoandco.com
per post op Kozo & Co, Boetsenberg 5, 3053 Leuven, België


Artikel 12: Wijziging voorwaarden
Kozo & Co kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepassing recht- Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met de van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.